• Home
  • Hasta Bilgilendirme
  • Varikosel

Varikosel

Skrotumda testisin venlerinde olan patolojik genişlemedir. Hastalar genelde sol testiste ağrı veya infertilite sebebiyle polikliniğe başvururlar. Tedavi için hasta seçiminin iyi yapılması başarı açısından önemlidir. Mikroskopik yöntem ile varikosel cerrahisi yapılan hastalarda başarı oranları daha yüksek saptanmıştır. Cerrahi sonrası infertil hastalarda %60-80 bir yıl içerisinde düzelme saptandığı gösterilmiştir.